Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Ledelse

Johan Vethe

Mail

Tlf. 5077 2000

Forstander

Administrativ leder

Læs mere

Henriette Mønsted

Mail

Tlf. 5077 2001

Viceforstander

Pædagogisk leder

Læs mere

Teknisk-administrativt Personale

Thrine Vestergaard

Skolesekretær

Hjørdis Andersen

Køkkenleder

Jane Knudsen

Køkkenassistent

Anette Jessen

Mail

Køkkenassistent

Bente Nielsen

Pedel

Lars Sørensen

Mail

Tlf. 5077 2003

Pedel

Friluftsliv

Træværksted

Praktisk arbejde

Bor i Karup.

(På orlov)

Per Nielsen

Mail

Pedelmedhjælper

Bor i Sdr. Resen.

Undervisere

Camilla Gry Elmann

Lærer

(På barsel)

Hanne Kirkegaard

Lærer

Helene Schmidt

Mail

Dansk

Fysik/kemi

Matematik

Læs mere

 

Lisbeth Abrahamsen

Mail

Tlf. 5077 2005

Uddannelsesvejleder

Fransk, Tysk

Læs mere

 

Lise Munk

Mail

Engelsk

Geografi

Historie

Matematik

Religion

Samfundsfag

Læs mere

Markus Lassen

Mail

Løbeskole

Musik

Sangtime

Læs mere

Ove Wennerberg

Filosofi

Løbeskole

Medborgerskab

Samfundsfag

Ruben Eis

Boksning

Fitness

Idræt

Læs mere

Sanne Klostergaard Sørensen

Vagtlærer

Thomas Stjernaas

Mail

Vagtlærer

Lektiehjælp

Læs mere

Trine Sørensen

Vagtlærer