Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Forældreråd

 

Forældre, der har lyst, tid og overskud, er meget velkomne til at være med i det frivillige forældreråd på Kongenshus Efterskole. Forældrerådet holder møde efter behov, hvilket typisk bliver 3-4 gange i løbet af et skoleår i forbindelse med transportering af elever på fredage eller søndage. Deltagelse i forældrerådet giver også et værdifuldt samspil med andre af efterskolens forældre og skolen.

Opgaverne er forskellige, men en af de vigtigste er bestemt at hjælpe eleverne med at arrangere elevfester uden for skolens regi, så eleverne får mulighed for at holde fest under betryggende forhold.

Forældrerådet opfordres til at udarbejde en drejebog for afvikling af elevfester. Vi opfordrer alle forældre, til at tage del i og hjælpe ved elevfester. Det er vores erfaring, at det ikke er pinligt for den unge, at have forældre med som hjælper, da man kun ser lidt til sit eget barn under en fest med ca. 40-60 andre unge.

Forældrerådet kan komme med ideer, som vil blive taget op på et kommende medarbejdermøde.

En lærer deltager i møderne efter behov.

Du melder dig til forældrerådet ved at sende en mail med dit navn og dit barns navn til:
foraeldreraadet@kongenshusefterskole.dk.