Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

At komme til og fra

 

Selv om vi på Kongenshus Efterskole bor lidt fra de store trafikårer, er der ganske gode transportforbindelser i alle retninger. Har man ikke mulighed for at køre sammen med en af de andre elever, kan vi sørge for at hente eller bringe eleven til den nærmeste mulighed for offentlige transport.

Som udgangsstation i hjemrejsetrafikken benytter vi busruter til/fra Karup, der ligger ca. 10 km. fra skolen, samt Haderup og Hagebro der begge ligger 6 km. fra skolen. Herfra er der busforbindelser til Holstebro, Skive, Viborg og Herning – alle steder med forbindelse videre ud. I Viborg og Herning er der togforbindelse til det øvrige land. Du kan også tjekke Rejseplanen for at finde den bedste forbindelse.

Kongenshus Efterskole

I forbindelse med weekenden tilbyder skolen transport til og fra bussen. For at blive bragt til eller hentet ved bussen skal man tilmelde sig i løbet af ugen op til weekenden. På denne måde sikrer vi, at ingen er tvunget til at cykle eller gå ad mørke veje, når man skal på weekend eller vender tilbage efter en weekend.

De tidspunkter, hvor skolen kan hente eller bringe eleven til offentlig transport, veksler med køreplanerne. Som regel har eleverne fri til weekend fredag kl. 15.15 og skal være tilbage på skolen igen senest søndag kl. 21.00. Vi kører eleverne til/fra bussen så tæt på disse tidspunkter, som det er praktisk muligt, men den enkelte elev kan komme til at opleve ventetid ved bussen i forbindelse med afgang eller afhentning. Afhentning på andre tider end de normale, kan kun ske efter forudgående aftale og mod betaling af 50 kr.

For at blive kørt til eller fra bussen, skal eleven have skrevet sig på buslisten senest torsdag.

Man kan ikke forvente, at vi kan hente en ved bussen, hvis ikke det er aftalt i forvejen!