Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Hvad koster det?

pris

Den letteste måde at finde din egenbetaling er at gå ind på efterskole.dk og vælge Kongenshus Efterskole samt det ønskede skoleår. Læg mærke til, at betalingen dækker alle skoleudgifter vedrørende opholdet (så som almindeligt materialeforbrug, elektronisk ordbog, studietur til udlandet, ekskursioner m.m.).

Kongenshus efterskole på studietur (inkl. i pris)

Skolepenge

Ugeprisen for skoleåret 2017/2018 er 2.340 kr. i 42 uger.

Indmeldelsesgebyr er 2.000 kr., der opkræves ved tilmelding, og som dækker bl.a. administration og udflugter.

Samlet pris for skoleåret 2017/2018: 98.280 kr.

For skoleåret 2018/2019 bliver ugeprisen 2.390 kr. Prisen er hævet en smule grundet forøget aktivitet. Der skal betales for 42 uger.

Nøgledepositum er pr. 1. august 2018 er 2.000 kroner, som opkræves ved skoleårets start og tilbagebetales ved skoleårets slutning, såfremt eleven afleverer sin nøgle ubeskadiget. Depositummet kan også anvendes til dækning af andre skader, som eleven måtte være (med)ansvarlig for, samt værelsesrengøring ved afbrudt ophold.

Egenbetalingen opkræves i 12 rater. Den 1. april plus den 1. maj før skolestart betales 2.500 kr. – altså 5.000 kr. i alt. Resten af egenbetalingen opkræves i 10 lige store rater: første gang 1. august (ved skolestart) og sidste betaling 1. maj.

Statsstøtte

Statsstøtten afhænger af husstandens indkomst i indkomståret to år før skolestart, samt hvor mange hjemmeboende søskende eleven har, som er under 18 år ved skolestart.

Individuel supplerende elevstøtte

Kongenshus Efterskole har en pulje penge, der kan søges til nedbringelse af egenbetaling for et efterskoleophold hos os. For at få del i puljen, skal man sende en skriftlig ansøgning samt ens årsopgørelse til skolen. Ledelsen vil så efterfølgende vurdere ansøgningen. Erfaringsmæssigt kan vi dog fortælle, at beløbet typisk bliver på 100-300 kr. pr. uge, såfremt ansøgningen godkendes.