Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Uddannelsesvejledning

 

Uddannelsesvejledningen skal bidrage til, at eleverne får en viden om ungdomsuddannelserne, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Den skal få eleverne til at overveje de muligheder, de har for beskæftigelse efter endt ungdomsuddannelse.
Den enkelte elev skal gennem uddannelsesvejledning blive bevidst om sine egne styrkesider og begrænsninger. Det indbefatter, at eleven får en forestilling om, hvad den valgte ungdomsuddannelse indebærer af fag, lektier og fritid.

Vejledningen bidrager til, at hver enkelt elev bliver i stand til selvstændigt at søge og anvende informationer om mulighederne for uddannelse til at træffe et realistisk og kvalificeret uddannelsesvalg, der vil være til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet.

Det er skolens formål at udvikle den enkeltes ansvarlighed i forhold til:
– at udføre et stykke arbejde.
– at træffe valg ud fra egne forudsætninger og gennemføre disse valg til gavn for den enkelte og samfundet.
– at udvise respekt og tolerance for andre.

Hos os skal alle elever gennemfører mindst 2 samtaler med en uddannelsesvejleder. Sammen udfærdiger vi en uddannelsesplan. Se også årsplanen for vejledningsforløbet.

NB: Vi gør opmærksom på, at elevens valg skal ske i samarbejde med forældrene, jvf. § 11:
11. På 9. og 10. klassetrin træffer eleven i samråd med forældremyndighedens indehaver afgørelse om valg af ungdomsuddannelse. Valget fremgår af uddannelsesplanen.

Uddannelsesvejleder på Kongenshus efterskole:
Lisbeth Abrahamsen
Lisbeth Abrahamsen: uddannelsesvejledning

"Kast dig ud i det! Det bliver dit bedste år, hvis du giver det en chance."
- Kristian -

Besøgsaftener
Kom og oplev skolen og få en rundvisning til næste besøgsaften.

Tilmeld