Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Udeskole og inklusion

Kongenshus Efterskole er IKKE en specialefterskole, men vi vil alligevel gerne hjælpe dig, hvis du er udfordret enten fagligt eller personligt. Derfor har vi et tiltag, som vi kalder for Udeskole.

Vi har 10 pladser på vores Udeskole og inklusionshold, hvor undervisningen i Dansk, Engelsk og Matematik vil være tilrettelagt på en anden måde. Udeskole er altså en alternativ retning for dit efterskoleår.
Meget af undervisningen vil foregå uden for det traditionelle klasserum. Vi skal altså ud og bruge naturen omkring os og udnytte, at vi ligger herude på heden. Vi skal også dyppe fingrene i vand. Vi har jo bl.a. Karup Å lige om hjørnet, et vandværk og to dambrug i cykelafstand.
Undervisningen vil ofte også have karakter af at være mere praktisk orienteret. Udeskole afvikles på tværs af klassetrin og er altså ikke kun forbeholdt f.eks. 8. kl.

Selvom du går på holdet Udeskole, forbereder vi dig selvfølgelig til afgangsprøverne. Vi tager hensyn til dig og dine udfordringer, så du udvikler dig mest muligt både personligt og fagligt. Du vil sammen med dine lærere og din familielærer hele tiden arbejde med, at du sætter dig nye mål.

Vi forventer, at du indgår i efterskolens daglige liv og deltager i skolens fællesfag på lige fod med resten af dine kammerater. Du kan læse mere om de obligatoriske fællesfag her.

For at få en plads på Udeskole skal du tilmeldes allerede ved optagelsessamtalen. Vi skal nemlig søge inklusionsmidler hjem til den faglige støtte fra undervisningsministeriet og vide, om du evt. også kræver særlige støttesamtaler, som finansieres af kommunen.
For at du kan få den bedste begyndelse på KE, er det vigtigt disse ting er på plads inden sommerferien. Så vi skal i gang med forarbejdet så tidligt som muligt.

"Kast dig ud i det! Det bliver dit bedste år, hvis du giver det en chance."
- Kristian -

Besøgsaftener
Kom og oplev skolen og få en rundvisning til næste besøgsaften.

Tilmeld