Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Optagelsesbetingelser

 

Ved at indsende optagelsesskemaet accepterer jeg nedenstående optagelsesbetingelser:

Betaling

For skoleåret 2017/2018 er ugeprisen 2.340 kr. og indmeldelsesgebyret 2.000 kr. Der betales for 42 uger. Dvs. at den samlede betaling er 98.280 kr. minus statsstøtte.

For skoleåret 2018/2019 bliver ugeprisen 2.390 kr. Prisen er hævet en smule grundet forøget aktivitet. Der skal betales for 42 uger. Dette er dog med forbehold for ændring i tilskud fra Finansloven.

Statsstøtten er afhængig af forældrenes indkomst 2 år før skolestart. I egenbetalingen er inkluderet følgende:
● Udgifter til almindeligt materialeforbrug
● Software
● Studietur
● Ekskursioner m.m.

Følgende er IKKE inkluderet:
● Sangbog
● Lommeregner
● Materialeforbrug i fritiden
● Personligt udstyr

Priserne er gældende for skoleåret 2017/2018 og med forbehold for stigninger som følge af ændringer i lovgivningen. En vejledende beregning af den enkelte elevs statsstøtte kan foretages på efterskole.dk. Der må påregnes en prisstigning for senere skoleår.

Tilmeldingen er i første omgang en reservation af en plads på skolen. Hvis du ikke selv tager initiativ til et besøg på skolen, eller allerede har været på besøg, vil vi kontakte dig. For ansøgninger der er modtaget mere end et år før skolestarten, vil denne kontakt ske senest i foråret før skolestarten.

Efter besøget beder vi om en bekræftelse af tilmeldingen i form af indbetaling af et gebyr på 2.000 kr. Det indbetalte gebyr dækker bl.a. administration og udflugter.

1. maj og 1. juni betales et a conto beløb på 2.500 kr. Ved tilmelding efter 1. maj indbetales beløbet efter nærmere aftale. De 5.000 bliver modregnet i den samlede betaling for skoleåret. Resten af egenbetalingen opkræves i 10 lige store rater fra august til maj i det skoleår eleven går på skolen.

Misligholdelse

Misligholdelse foreligger, såfremt en elev afbryder efterskoleopholdet under kurset, eller hvis eleven overtræder skolens regler, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som skolen finder uforenelig med efterskoleopholdet. Foreligger der misligholdelse, kan eleven med omgående virkning bortvises.

Vi gør opmærksom på, at der, såfremt en elev afbryder opholdet eller bortvises inden skoleårets afslutning, vil blive opkrævet et afbrydelsesgebyr på 5.000 kroner uanset årsagen.

"Kast dig ud i det! Det bliver dit bedste år, hvis du giver det en chance."
- Kristian -

Besøgsaftener
Kom og oplev skolen og få en rundvisning til næste besøgsaften.

Tilmeld