Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Om skolen

 

Livet på efterskole

Det mærkes allerede fra dagens begyndelse, at den enkelte elev har fået overladt et ansvar. Her på Kongenshus Efterskole er der således ingen klokke, der vækker eleverne eller ringer til time. Man må selv sørge for at vågne og komme op eller lave en aftale med en kammerat. Hele dagen igennem skal man selv sørge for at møde til de angivne tider, og man er selv ansvarlig for, at tiden bliver overholdt.

Dagsrytmen er den, der gælder de fleste dage på Kongenshus Efterskole. Enkelte dage kan programmet blive lagt om, ligesom vi fra tid til anden har et aftenarrangement for eleverne, som forskyder programmet.

Mange elever synes, det er tidligt, der skal være ro på skolen, men da vi holder en høj intensitet dagen igennem, har langt de fleste teenagere brug for den søvn, de kan få.

Kongenshus Efterskole

Grundskema

06.45: Morgentur
07.00: Morgenmad
07.35: Morgensamling
07.45: Undervisning
09:00: Fællessamling
09.30: Formiddagspause og mellemmåltid
10.00: Undervisning
11.00: Pause
11.10: Undervisning
12.00: Frokost
12.30: Pause
12.45: Områderengøring
13.15: Undervisning
14.15: Pause
14.20: Undervisning
15.05: Eftermiddagspause og mellemmåltid
15.20: Undervisning
16.50: Fri
18.00: Aftensmad
21.00: Aftensamling og aftenskaffe
22.00: På egen gang
22.30: På eget værelse og godnat

Kongenshus Efterskole undervisning

NB: Ret til ændringer forbeholdes!