Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Til forældre

Kære forældre til en potentiel elev på Kongenshus Efterskole. Her på siden kan I læse en hilsen fra vores konstituerede forstander Johan og viceforstander Henriette, hvor de fortæller om bl.a. visionerne for skolen.


Kongenshus Efterskole er en efterskole, som bygger på både Grundtvigs og Kolds livssyn og skoletanker. Skolens formål er at tilbyde undervisning og samvær med vægt på personlig udvikling, faglig dygtiggørelse og almen dannelse. Nøgleord er: gensidig respekt, tryghed, ansvar, tillid, ærlighed, åbenhed og det forpligtende fællesskab.

“Danskerne findes i mange modeller,
for livet kræver mangfoldighed.
Levende er kun de ord der fortæller
om fællesskabet hvor alle er med.
Lad os tale om det frit
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.”

Ebbe Kløvedal Reich skrev i 1994 ovennævnte sang til Vestjyllands Højskoles jubilæum. Men ordene passer lige så godt til livet på Kongenshus Efterskole.

Både elever og medarbejdere er en sammensat flok, som i løbet af et efterskoleår skal indgå i mange forskellige fælleskaber, hvor vi til enhver tid har et ansvar for vores medmennesker. Vi dannes i mødet med andre mennesker og af de ting vi beskæftiger os med.

Og netop i en tid hvor altings løsen er at blive til noget, der kan måles, er det endnu vigtigere, at vi først bliver til dem, vi er.

Vi har store forventninger til vores elever og deres engagement på skolen. Vi forventer, de deltager aktivt i både fællessamlingerne, fortælletimerne, sangtimerne, den boglige undervisning, i de valgte linje- og valgfag og i de praktiske opgaver.
Ingen er lige god til det hele, men for at den personlige og faglige udvikling kan rykke sig, kræver det, at eleverne har lyst til at være med til tingene.
Vi møder eleverne til enhver tid  der, hvor de er rent fagligt og personligt. De er på Kongenshus Efterskole helt frivilligt, men det betyder ikke, at et efterskoleophold er et “ferietilbud” – tværtimod.

KE, som er en røgfri skole, har plads til 55 elever i 8., 9. og 10. klasse. Mange 8. klasses elever vælger at blive andetårselever hos os. Vi opfordrer især elever på Livsstilslinjen til at blive hos os i 2 år for at få mere ud af forløbet.

Vi undervisningsdifferentierer i den boglige undervisning, så vi møder og udfordrer eleverne der, hvor du er. Det er vigtigt for os, at du på bedste måde bliver klar til gymnasium, handelsskole eller en anden ungdomsuddannelse.

Vi har til dem, der er særligt udfordret, et udeskole-inklusionshold, hvor fagene Dansk, Matematik og Engelsk bringes i spil på en helt anden måde end i den traditionelle klasseundervisning. Læs mere her.

Her på KE kan man gå til folkeskolens afgangsprøve, 10. kl. prøven eller vælge Projekt 10, som er et anderledes 10. skoleår. Læs mere her.

Vi ønsker at være en boglig skole, hvor faglighed vægtes højt. Eleverne skal møde velforberedt, motiveret og klar til alle timer. Alle opgaver skal afleveres til tiden.

Eleverne skal have deres egen bærbare computer med.

Vi tilbyder Tysk og Fransk på både 9. og 10. klasses niveau – der skal dog et hvis antal elever til, for at fagene bliver oprettet.

KE er en almendannende efterskole, hvilket betyder, at vi IKKE er en eliteefterskole, når det gælder vores linje- og valgfag. Men vi vil gerne udfordre dig, så du bliver dygtigere til både idrætsaktiviteterne og de praktisk-musiske fag.
Vi synes også, det er dejligt, hvis du tør kaste dig over et helt nyt linjefag og blive god til det. Linje- og valgfagene er lige så vigtige medspillere i din udvikling på KE.

Vi ønsker, at alle vores unge mennesker træner deres fysik og bringer sig i god fysisk form. Derfor er Løbeskole som noget nyt obligatorisk for alle.
Vi håber også, det kan give uforglemmelige oplevelser at deltage som repræsentanter for skolen i forskellige løb rundt i landet, som Colour Run, Stafet for livet, Kongenshusløbet og et løb, eleverne selv kan være med til at vælge. Op til skolernes efterårsferie deltager vi i Skolernes Motionsdag.

Et nyt tiltag på skolen er at Kost og Motion fremover bliver et fællesfag, for at understøtte de øvrige fysiske undervisningstilbud der er på skolen. Så har du været på julemærkehjem eller nåede du det aldrig, vil vi gerne hjælpe dig med at udvikle og fastholde sunde kostvaner.

På KE har vi andre fælles aktiviteter som musicaluge, projektuger, udflugter og rejser i både ind- og udland. Som noget nyt begynder vi skoleåret med en introtur ret tidligt, så vi får lært hinanden godt at kende.

Vi ønsker et bredt geografisk sammensat elevhold, og vi ønsker, at weekender er en integreret del af efterskoleopholdet. Begge ting medvirker til at give en oplevelse af et sammenhængende efterskoleophold.

Vi glæder os til at vise jer vores skole og se, hvordan dit barn kan bidrage – til netop hans eller hendes efterskoleophold.

Johan Vethe, konstitueret forstander og
Henriette Mønsted, viceforstander