Kongenshus Efterskole             Nærvær og samvær gi'r selvværd.

Årsplan for vejledningsforløb

 

Her på siden kan du se en årsplan for forløbet for uddannelsesvejledning på Kongenshus Efterskole.

August
Samtaler med 10. klasse-eleverne angående brobygningsønsker.
Eleverne tilmeldes brobygning
Præsentation af førsamtaleark, der herefter udleveres. Eleverne udfylder disse og afleverer dem til vejlederne.

September/oktober
Kort præsentation af uddannelsessystemets opbygning og vejledningsfunktionen.
Elevsamtaler af 30 min. varighed på baggrund af førsamtaleark.
Generel orientering om uddannelse og arbejdsmarked.

Oktober/november
Orientering om at uddannelseshæfter fra regionerne findes på nettet.
10. klasse er i brobygning i uge 44.

December
Både 8., 9. og 10. klasse arbejder med OSO (10. klasses obligatoriske selvvalgte opgave om uddannelsesplaner). 8.-9. klasse udarbejder en “mini-OSO” om ungdomsuddannelserne, mens 10. klasse laver den traditionelle OSO om deres egne uddannelsesmål. Alle årgange afslutter arbejdet med fremlæggelse.

December/januar
Gennemgang af Uddannelsesplan og ansøgningsskema.
2. individuelle elevsamtale af 30 min. varighed, herunder udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgningsskema.
Lærerrådets vurdering af de enkelte elevers valg, og evt. godkendelse
Information om ”Åbent Hus” på ungdomsuddannelserne.
Forældrene informeres om medarbejderrådets vurdering af eleverne.
Forældrekonsultation.
Arbejdet med ansøgningsskema og uddannelsesplaner skal være færdigt senest 1. februar.

Februar
Forældrene underskriver uddannelsesplaner og ansøgningsskemaer inden 1. marts.
Tilmeldingsskemaer og uddannelsesplaner videresendes til uddannelsesstederne elektronisk.
Elektronisk tilbagemelding til undervisningsministeriet vedrørende elevernes uddannelsesvalg.

April/maj
Samtale med eventuelle elever, der endnu ikke ved, hvad de vil efter dette skoleår.

Maj/juni
Evt. optagelsesprøver for “ikke-uddannelsesparate” elever.

"Kast dig ud i det! Det bliver dit bedste år, hvis du giver det en chance."
- Kristian -

Besøgsaftener
Kom og oplev skolen og få en rundvisning til næste besøgsaften.

Tilmeld